Skip to content Skip to footer

1. To reach mom (drama, 34 minutes)

Director: Olga Kaptur.

Cast: Elena Lyamina, Dmitry Mukhamadeev, Victoria Kryuchkova, Svetlana Kryuchkova, Sergey Muravyov.

2. I go as I want (comedy, 28 minutes)

Director: Denis Filyukov.

Cast: Oleg Dulenin, Sergey Bukreev, Tatyana Dogileva, Konstantin Gatsalov, Sergey Mamikonyan, Marusya Klimova.

3. Wall (drama, 39 minutes)

Director: Evgeny Oprya.

Cast: Viktor Mishakov, Galina Mamadakova, Vyacheslav Yurchuk.

watching and discussion with directors of films

Moderator: Sergey Tselikov

21.12.2022 NPAK