Skip to content Skip to footer
Այլընտրանքային Արվեստի Ամենամյա Փառատոն

Համադրող՝ Արման Գրիգորյան
Մասնակից Արվերստագետներ
Արթուր Սարգսյան
Արամ Պարունակյան
Արման Գրիգորյան
Գագիկ Վարդանյան
Գրիգոր Մուրադյան
Դավիթ Քոչունց
Էդիկ Պողոսյան
Էդուարդ Բագրատունի
Լևոն Ֆլջյան
Լորան Պոյաճեան
Կարեն Բարսեղյան
Կարեն Օհանյան
Հասմիկ Թանգյան
Նարեկ Հակոբյան
Նարեկ Մինասյան
Սահակ Պողոսյան
Սամվել Սաղաթելյան
Սոնա Աբգարյան
Վահագ Համալբաշյան
Վահագն Ղուկասյան
Վաչէ Տեմիրճեան
Տիգրան Մուրադյան

Այլընտրանքային արվեստի ամենամյա 24-րդ փառատոնը, ՆՓԱԿ-ի ամենամյա միջոցառումների ավանդական բացումն է։2020 թ․ համաճարակի պայմաններում ՆՓԱԿ-ը անցնում է համացանցում միջոցառումների վիրտուալ ներկայացման տիրույթ։ 
Տեսնելով իրական արվեստի գործ՝ հանդիսատեսը պիտի ամաչի, որ ինքն արվեստագետ չէ, որ չունի այդքան ազատություն՝ ազատ ժամանակ, ազատ միջոցներ, ազատ երեւակայություն, ազատություն` ուրիշներին ազատագրելու համար, եւ այդ Մեծ Ազատությունից ծնված անբացատրելի ներքին համոզմունք, որ իր գործը բարիք է կյանքի իմաստը փնտրող ցանկացած մեկի համար:
հունիս-հուլիս 2020

Ամաչել և նախանձել ստիպող արվեստ