Skip to content Skip to footer
Գերմանական կարճամետրաժ երկու՝ “Rangierer” (1984), “Balance” (1989), ֆիլմերի քննարկումը
 

.Ռեժիսոր Վարդան Դանիելյանի հետ

Հինգշաբթի, 15 Սեպտեմբերի, 19:00-ին