Skip to content Skip to footer

Գերմանացի ռեժիսոր Վոլֆգանգ Բեքերի ”Good bye, Lenin!” ֆիլմի քննարկումը

Ռեժիսոր Սեգ Կիրակոսյանի հետ

Հինգշաբթի, 23 Սեպտեմբերի, 19:00-ին