Skip to content Skip to footer

Գերմանացի ռեժիսոր Վերներ Հերցոգի   ”Fata Morgana” ֆիլմի քննարկումը

Ռեժիսոր Սեգ Կիրակոսյանի հետ

Հինգշաբթի, 07 Հոկտեմբերի, 19:00-ին