Skip to content Skip to footer

Գերմանացի ռեժիսոր Վիմ Վենդերսի ”Buena Vista Social Club!” ֆիլմի քննարկումը

Ռեժիսոր Սեգ Կիրակոսյանի հետ

Հինգշաբթի, 30 Սեպտեմբերի, 19:00-ին