Skip to content Skip to footer

Գերմանացի ռեժիսոր Մարեն Ադեի ”Alle Anderen” ֆիլմի քննարկումը

Ռեժիսոր Վարդան Դանիելյանի հետ

Հինգշաբթի, 09 Սեպտեմբերի, 19:00-ին