Skip to content Skip to footer

Գերմանացի ռեժիսոր Ալեքսանդր Քլուգեի ”Հրաժեշտ երեկվա օրվան” ֆիլմի քննարկումը

Ռեժիսոր Վարդան Դանիելյանի հետ

Հինգշաբթի, 26 Օգոստոսի, 19:00-ին