Skip to content Skip to footer

Գերմանացի ռեժիսոր Յան Օլե Գերստերի ՛՛Մեկ գավաթ սուրճ Բեռլինում՛՛ ֆիլմի քննարկումը

Ռեժիսոր Դիանա Կարդումյանի հետ

Հինգշաբթի, 12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, 19:00-ին