Skip to content Skip to footer
Մանկական ցուցահանդես
Մարդու կենցաղում օգտագործվող իրեր որոնք ժամանակի ընթացքում կորցնում են իրենց պիտանելիությունը համարվում են թափոններ։
Թափոնները մթնոլորտային օդի, ընդերքի, ջրերի և հողերի աղտոտման աղբյուր են։
Ներկայացված կոլաժներում օգտագործվել են ինչպես նկարչական նյութեր, այնպես էլ կենցաղում արդեն ո՛չ պիտանի իրեր` թափոններ։
Փոքրիկ հեղինակներն իրենց աշխատանքների միջոցով փորձել են բարձրաձայնել բնապահպանական խնդիրներ, ինչպես նաև խնդիրների լուծումը գտել են արվեստի միջոցով, թափոններին տալով երկրորդ կյանք։
Մարինե Գալստյան, 2022