Skip to content Skip to footer

ՆՓԱԿ-ի հիմնական առաքելություններից մեկը նոր
տաղանդ-ների հայտնաբերումը, նրանց զարգացման և
աճի օժանդակումն ու որպես կայացած արվեստագետներ
ներկայացումն է: ՙՆոր տաղանդների ցուցահանդեսը՚ մի
նախագիծ է ուղղված այդ նպատակին: Այն պաշտոնապես
մեկնարկում է, որպես տարեկան միջոցառում, միանալով
ՙԱրվեստի այլընտրանքային փառատոնին՚, ՙՄեկ կադր՚
կինոյի և ՙՄեկ քառակուսի մետր՚ թատրոնի ամենամյա
փառատոններին:
Էդուարդ Պալասանյան
ՆՓԱԿ-ի Համահիմնադիր
Համադրող: Արփա Հակոբյան