Skip to content Skip to footer

Ռաֆֆի Ադալյանի

20-րդ դարի հայտնի արվեստի <<պայթյունից>> հետո առաջացած հոգևոր քաոսը դեռ երկար ժամանակ չի կարգավորվի, քաոս, որ քանի գնում, այնքան ահագնանում ու թափ է առնում, իր ճանապարհին ավերելով գրեթե ամեն ինչ, ինչպես փոթորիկները, երկրաշարժերը, կայծակը կամ հեղեղը: Չմոռանանք հրդեհի մասին:

Օգոստոս 22 – Սեպտեմբեր 12,  2005