Skip to content Skip to footer

  Արագ և կտրուկ փոփոխությունները չեն ներում ոչ ազատ ժամանակ, ոչ ազատ տարածքներ, սակայն արվեստի կենտրոններում սա կարող է վերածվել դրական միտումի, ինչպես դա տեղի է ունենում ՆՓԱԿ-ում: Այն այլևս չունի դատարկ տարածքներ, և միջացնքները, մի քանի մասնիկի փոփոխությամբ, վերածվում են ցուցասրահների:

«ՄԻՋԱՆՑՔ» ժամանակակից Արվեստի Սրահը  սկսում է իր գործունեությունը Էդգար Գրիգորյանի աշխատանքների ցուցադրությամբ: