Skip to content Skip to footer
դեպի այլ ետ և …
Ես կարդում եմ համադրողի տեքստը և այն ազդեցություն է թողնում ինձ վրա, ես փորձում եմ տեսնել և առանձնացնել այն հատվածները, որոնք առավել ազդեցիկ են ինձ համար, ես մտնում եմ երկխոսության մեջ տեքստի հետ և փորձում եմ ինձ հարազատ մեթոդով այն արտահայտել այսինքն քանդակի միջոցով ցանկանում եմ դուրս գալ ֆորմայի ճգնաժամից, բայց այն ինձ բերում է դեպի այլ ճգնաժամ և ես մտածում եմ գուցե ամեն ֆորմա տեղից ճգնաժամ է։
սակայն քաղաքակրթության միակ …
նպատակը մարդու զարգացումն է …
սովոր էր դանդաղ և աննկատ փոփոխությունների …
հանկարծակի իրավիճակը կտրուկ փոխվում է …
իր դեմքը …
բնավորությունը …
օվալաձև ֆորմաներ …
ուրբանիզացիան է …
միատեսակ շենքերի առկայությունը …
ԽՄ-ն …
եթե ոչ …
ֆորմայի ճգնաժամ …
միանման հագուստին …
մեքենաշինության …
հավասարության …
այն բերեց …
ճգնաժամի …
այլևս չունի հակառակորդ …
ապրանքի բազմազանության անհրաժեշտությունը սկսում է մարել …հեշտ արտադրվողը և արագ սպառվողը …
բացահայտ տեսանելի չէ …
անկեղծ ընթացքը …
արևմուտքը կրկնում է ԽՄ ուղին …
պրոգրեսից …
դեպի միանմանություն …
նշմարենք ապագան …
վերջինիս փոփոխությունները …
Էդգար Ամրոյան 20.02.2022թ. …
Ստելլա Գրիգորյան, 03.30.2022թ.
Երաժշտությունը՝
Տիգրան Ալեքսանյանի (LIVE)
 
18.04.2022