Skip to content Skip to footer

Սոնիա Պալասանյանի ՛Անուշ ՛ պոեմի հասարակա-հոգեբանական
մեկնաբանություն

Շքահանդեսի ձայն, խառնված զինվորական քայլերգի ու էլեկտրոնային երաժշտության հետ: Ստեղծագործական ագրեսիա, կատակ, ավանգարդ, համախմբված մեկ ընդհանրության մեջ: Վերջին 10 տարիների ընթացքում Սոնիա Պալասանյանի ավանգարդ արվեստը հեղաշրջել է արվեստի սահմանները, սահմանը հրելով սահմաններից դուրս:

Գագիկ Ղազարէ

Սեպտեմբեր 4 և 5, 2003