Skip to content Skip to footer

Աուդիո վիզուալ շրջանը ներկայացնում է հնչյունի և պատկերի հանդիպումը փարձարարություն տիրույթում:

Նախագիծը՝ Վահրամ Ակիմյան

հնչյուն՝ Mveq (Արտյոմ Էվոյան), Veins of Detritus (Ռաֆ Գյոլեցյան)
վիզուալներ ` Jeff Nemo (Վահրամ Ակիմյան)