Skip to content Skip to footer

Գերմանացի ռեժիսոր Յան Օլե Գերստերի ՛՛Lara՛՛ ֆիլմի քննարկումը

Ռեժիսոր Դիանա Կարդումյանի հետ

Հինգշաբթի, 05 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, 19:00-ին