Արվեստի Փառատոն Հայաստանի Հանրապետության հինգերորդ տարեդարեդարձին: