Skip to content Skip to footer

Գերմանացի ռեժիսոր Դենիս Գանսելի  ”Die Welle” ֆիլմի քննարկումը

Ռեժիսոր Սեգ Կիրակոսյանի հետ

Հինգշաբթի, 14 Հոկտեմբերի, 19:00-ին