Skip to content Skip to footer
Գերմանացի ռեժիսոր Քուրթ Մեթցիգի ՛՛Das Kaninchen bin ich՛՛ ֆիլմի քննարկումը

 

Ռեժիսոր Վարդան Դանիելյանի հետ

Հինգշաբթի, 19 Օգոստոսի, 19:00-ին