Skip to content Skip to footer


Գերմանացի ռեժիսոր Վալտեր Րութմանի ”Բեռլին. Մեծ քաղաքի սիմֆոնիան” ֆիլմի քննարկումը

Ռեժիսոր Վարդան Դանիելյանի հետ

Հինգշաբթի, 02 Սեպտեմբերի, 19:00-ին