Skip to content Skip to footer

 Լորա Զյուզինան իր աշխատանքներում բացահայտում է խոսքի ազատության, ինքնասահմանափակման և պետության կողմից կիրառվող սահմանափակումների թեման։
 Լորան միշտ դիտարկել է  քաղաքային արվեստը որպես քաղաքային կյանքի կոդավորված հաղորդագրություն, որտեղ հնարավոր է թաքցնել ինչպես անձնական, այնպես էլ հասարակության մեջ տեղի ունեցող իրադարձությունները։

Իրինա Ռազումովսկայա

 

31 մայիս   – 25 հունիս

ՆՓԱԿ, 2024