Skip to content Skip to footer

Դիանա Հակոբյան

  Պատմությունը կնոջը օտարելով իրենից ինքնաբերաբար նրան ընձեռել է իր իսկ  «ուրիշը» դառնալու հնարավորություն, «ուրիշ», որը մինչ պոստմոդեռնիստական պրակտիկայում դիտարկվել է որպես «օտար»: Դիանա Հակոբյանը այն սակավաթիվ հայ արվեստագետներից է, ում գործերում (հակադրվելու փոխարեն) ամբողջանում են  «օտարի» և «ուրիշի» մոդեռնիստական միանշանակության և պոստմոդեռնիստական թեթևության տարրերը:  Սա է պատճառը, որ Դիանայի գործերը ազդեցիկ են և միևնույն ժամանակ թեթև, բովանդակալից են և միևնույն ժամանակ հաճելի, տեքստային են և միևնույն ժամանակ պատկերային:

Համադրող`  Վարդան Ազատյան

Ապրիլ 17 – 30,    2004