Skip to content Skip to footer

Նոր տաղանդներ նախագիծը 4-րդ անգամ հանդես կգա նորը փնտրելու նպատակով: Սա հարթակ է սկսնակ արվեստագետների համար, որտեղ նրանք առիթ են ստանում փորձ ձեռք բերել և հանդիպել դիտողին: Սա առիթ է լիել ստեղծարար:

Համադրող
Արփա Հակոբյան