Skip to content Skip to footer
 1. Ինչքանո՞վ է էական/կարևոր ցանկությունը արվեստի դաշտում կատարել որևէ արարք կամ գործողություն
 2. Ինչքանո՞վ է արվեստը սիտուացիոն
 3. Ինչու՞ հնարավոր չէ զբաղվել արվեստով
 4. Ինչու՞ արվեստով զբաղվելու մեծ ցանկությունը արվեստը չէ
 5. Արդյոք հնարավո՞ր է զբաղվել արվեստով, երբ ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը դերերով փոխվել են
 6. Երբ արվեստից հանում ես նրա «աուրան», արդյո՞ք նա մնում է արվեստ
 7. «Արդյոք հնարավո՞ր է լինել ռոմանտիկ, բայց ոչ ֆորմալիստ»
 8. Արդյո՞ք հարցադրումներ դնել արվեստում արվեստով զբաղվելը չէ
 9. Արդյո՞ք նմանատիպ հարցադրումներ դնելը թերարժեքության բարդույթ չէ
 10. Արդյո՞ք չստացված փորձը կարելի է ներկայացնել որպես ստացված մի բան
 11. Արդյո՞ք արվեստի մասին մտածելուց «արվեստ» բառը օգտագործելը կպչուն միտք չէ
 12. Երբ փորձում ես, չի՞ ստացվում

01_22.03.2014