Skip to content Skip to footer

Բէլա Պողոսյանի անհատական ցուցահանդես։

Բէլան հայ արվեստագետ է, ով աշխատում է հավաքական հիշողության, երկվության և մարմնական սիմվոլիզմի թեմաների հետ։
Ցուցահանդեսին կներկայացված են նոր արվեստի գործեր։ Բէլան կիրականացնի նաև արվեստային աշխատարաններ։

22 սեպտեմբեր – 19 հոկտեմբեր

 

ՆՓԱԿ, 2023